01 Aralık 2009 27419 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15597 Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15604 Malatya İli, Merkez İlçesi, Orduzu Beldesi Hudutları Dahilinde Bulunan Bazı Alanların "Turgut Özal Tabiat Parkı" Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- Başbakanlığa Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- 2009/15611 Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- 2009/15611 Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/22)