26 Kasım 2009 27418 1. Mükerrer Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

KANUNLAR

- 5924 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5924 Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 5925 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumunun İstanbulda Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5925 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, İslam Konferansı Örgütü ve İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu Arasında İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumunun İstanbulda Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5926 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- 5926 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 5927 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5927 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik- Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/43 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/46 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/43 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/44 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/44 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/45 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/45 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/46 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/46 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/47 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/47 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/48 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/48 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/49 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/49 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/50 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/50 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/51 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/51 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/52 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/15 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/52 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/53 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/53 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/54 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/44 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/54 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/55 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/57 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/55 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/56, K: 2009/94 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)   - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/56, K: 2009/94 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)