26 Kasım 2009 27418 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15590 Bazı Yerleşim Yerlerinde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

- 2009/15593 "İzmir Karaada Yaban Hayatı Geliştirme Sahası"nın Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Statüsünün Kaldırılması Hakkında Karar

- 2009/15598 Aydın-Didim Yat Limanının Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Deniz Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

- 2009/15601 İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan; Fen-Edebiyat Fakültesinin Adının İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Adının İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik Fakültesinin Adının Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

- 2009/15602 Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar- 2009/15602 Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları ile Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

- 2009/15603 Manisa İli, Kırkağaç İlçesi Hudutları İçerisinde Bulunan Alanda Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2009/15594 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2009/15594 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Selçuk Üniversitesi Bölgesel Gelişme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ- - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

- ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/3 (Değişik İşler), K: 2009/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/3 (Değişik İşler), K: 2009/2 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/115, K: 2009/80 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/115, K: 2009/80 Sayılı Kararı (30/3/2005 Tarihli ve 5326 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/121, K: 2009/90 Sayılı Kararı (12/4/1991 Tarihli ve 3713 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2006 Tarihli ve 5532 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/121, K: 2009/90 Sayılı Kararı (12/4/1991 Tarihli ve 3713 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2006 Tarihli ve 5532 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları