25 Kasım 2009 27417 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Davut AYDIN'ın Atanmasına Dair Karar

- 2009/15596 İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- 2009/15608 Dışişleri Bakanlığının Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmalarına Dair Karar

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kırıkkale Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Yalova Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği- İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Denetimine Tabi Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/47)

- Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 23)- Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 23)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları