21 Kasım 2009 27413 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkereye, Program Değişikliği Nedeniyle İran'ın İlave Edilmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Maliye, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C) (Sıra No: 1)- Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C) (Sıra No: 1)

- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 74)

- Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/3)- Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/3)

- Otobiodizel'e İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 18)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları