12 Kasım 2009 27404 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15527 Erzurum İli, Aziziye İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların "Aziziye Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi" Alanı İçinde Kalmaları Nedeniyle Aziziye Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

- 2009/15547 Basın İlan Kurumu Genel Kurulundaki Bazı Temsilciliklere Yapılan Görevlendirmeler Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Başbakanlık, Devlet, Milli Savunma, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Tarife Yönetmeliği- Tarife Yönetmeliği

- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Era Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-09)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Era Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-09)

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2009-10)- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2009-10)

- Doğal Çiçek Soğanlarının 2010 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2009/55)- Doğal Çiçek Soğanlarının 2010 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2009/55)

- Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)- Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/35)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/36)

- Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9)- Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9)

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:7635;K:9285)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:7635;K:9285)

- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:1999/3806;K:19994080)- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:1999/3806;K:19994080)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları