08 Kasım 2009 27400 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'e, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/55)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/55)

- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2009/46)- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2009/46)

- KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/11/2009 Tarihli ve 3414 Sayılı Kararı   - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/11/2009 Tarihli ve 3414 Sayılı Kararı