07 Kasım 2009 27399 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'e, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

CEZANIN KALDIRILMASI KARARLARI

- Hükümlü Nurettin ATEŞ'in Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2009/19)

- Hükümlü Şirin AYDIN'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2009/20)

- Hükümlü Fehmi AKAR'ın Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2009/21)

- Hükümlü Güler ZERE'nin Kalan Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar (No: 2009/22)

TEBLİĞLER

- Kimlik Paylaşımı ve Adres Kayıt Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ- Kimlik Paylaşımı ve Adres Kayıt Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No: 6)- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No: 6)

- 2009 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları