06 Kasım 2009 27398 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2009/15517 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan - 2009/15517 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan "Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erciyes Üniversitesi Orta Anadolu Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı- Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

- Yangın Söndürme Cihazlarının Servis Hizmetleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2009/27)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları