03 Kasım 2009 27395 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/15487 - 2009/15487 "Model Cezaevi Uygulamalarının Yayılması ve Türkiye'de Cezaevi Reformunun Desteklenmesi"ne Dair Avrupa Topluluğu, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Ortak Program Çerçevesinde Avrupa Konseyi Sekretaryası'nın Türkiye Cumhuriyeti'ndeki (Ankara) Program Destek Ofisine İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Konseyi Arasında İmzalanan Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15492 Filistin'in, - 2009/15492 Filistin'in, "Mısır, Irak, Ürdün, Suriye ve Türkiye'nin (MIÜST) Beş Elektrik Güç Kuruluşu Arasındaki Elektrik Enterkonneksiyonu İçin Genel Enterkonneksiyon Anlaşması" ile "Beş Ülke Arasında (Mısır, Irak, Ürdün, Suriye, Türkiye-EIJST" Elektriksel Enterkonneksiyon İçin Genel Alışveriş Anlaşması'na Katılımına Dair Ek Anlaşmaların Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15512 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanlığı Arasında İmzalanan - 2009/15512 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ordusu Genel Komutanlığı Arasında İmzalanan "Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- Okul Spor Kulüpleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- 4123 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik- 4123 Sayılı Kanunun Geçici Birinci Maddesinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ- Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları