02 Kasım 2009 27394 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

- Kırıkkale Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- KURUL KARARI

- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 9/10/2009 Tarihli ve 2009/38 Sayılı Kararı   - Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 9/10/2009 Tarihli ve 2009/38 Sayılı Kararı