28 Ekim 2009 27390 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 55 inci Maddesinde Belirtilen Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine Dair Yönetmelik- 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 55 inci Maddesinde Belirtilen Özel Hesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine Dair Yönetmelik

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin Görev, Çalışma ve Vekalet Ücretinin Dağıtılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğinin Görev, Çalışma ve Vekalet Ücretinin Dağıtılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Arşiv Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Türk Silahlı Kuvvetleri Mensuplarından Malul Olanlara ve Şehit Olanların Mirasçılarına "Devlet Övünç Madalyası" Verilmesine Dair Tebliğ

- Jandarma Genel Komutanlığı Mensuplarından Malul Olanlara ve Şehit Olanların Mirasçılarına "Devlet Övünç Madalyası" Verilmesine Dair Tebliğ

- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/52)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/52)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/53)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/53)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/54)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/54)

- 2009 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ- 2009 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

- Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Kararı Doğrultusunda Hac Döneminde Suudi Arabistan'da Çalışacak Geçici İşçiler ile İlgili Tebliğ

- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları