22 Ekim 2009 27384 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK'ün Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2009/18)

ATAMA KARARLARI

- 2009/15508 Dışişleri Bakanlığı Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmalarına Dair Karar

- Ulaştırma Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik- Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Tır Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- Tır Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 113)- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 113)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları