21 Ekim 2009 27383 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Dershaneler Yönetmeliği

- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜ

- Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü- Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞ

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2009/25)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2009/26)

- KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/10/2009 Tarihli ve 3387 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 15/10/2009 Tarihli ve 3387 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararı (E: 2006/1722;K: 2006/1926)- Yargıtay 7. Hukuk Dairesi Kararı (E: 2006/1722;K: 2006/1926)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı (E: 2001/703;K: 2001/1340)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı (E: 2001/703;K: 2001/1340)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı (E: 2001/704;K: 2001/1341)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı (E: 2001/704;K: 2001/1341)

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı (E: 2004/12150;K: 2005/1146)- Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı (E: 2004/12150;K: 2005/1146)

- Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararı (E: 2004/12150;K: 2005/1146)- Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Kararı (E: 2004/12150;K: 2005/1146)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları