19 Ekim 2009 27381 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2009/15473 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15473 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARLARI

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ'ın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2009/15)

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. M. Emin ZARARSIZ'ın Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2009/16)

YÖNETMELİK

- İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği