17 Ekim 2009 27379 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARI

- 949 Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları Üyeliklerine Yapılan Seçime Dair Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/15453 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15453 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15458 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15458 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15482 Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlardan Alınacak Ücretlerin Tespitine İlişkin 20/12/2004 Tarihli ve 2004/8331 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2009/15501 Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Bünyesinde 3 Adet Daire Başkanlığı ile 11 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa İSEN'in Seçilmesi Hakkında Karar (2009/17)

- HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

YÖNETMELİKLER

- 2009/15480 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2009/15480 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği- Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği

- Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gençlik Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gençlik Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/10/2009 Tarihli ve 2009/53 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları