16 Ekim 2009 27378 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/15477 2000'li Yılların Taktik Muhabere Sistemlerini Tanımlayan Standardizasyon Anlaşmalarının Geliştirilmesi Mutabakat Muhtırası (TACOMS POST-2000) 2 nci Değişiklik Ekinin Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15477 2000'li Yılların Taktik Muhabere Sistemlerini Tanımlayan Standardizasyon Anlaşmalarının Geliştirilmesi Mutabakat Muhtırası (TACOMS POST-2000) 2 nci Değişiklik Ekinin Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15499 Diplomatik, Hususi, Hizmet ve Umuma Mahsus Pasaport Hamili Suriye Vatandaşlarının Türkiye'ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde, İkamet Sürelerinin 180 Gün İçinde 90 Günü Aşmaması Kaydıyla Tek Taraflı Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

- 2009/15500 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar- 2009/15500 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı İlköğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ulaştırma ve Haberleşme Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Ulaştırma ve Haberleşme Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Enez Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Türk Halkbilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Süleyman Demirel Üniversitesi Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ- Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/7)- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/7)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları