15 Ekim 2009 27377 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/15462 Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bursa Gemlik İlçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Karar

- BAŞBAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sağlık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2009/15465 Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2009/15465 Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2009/15468 VHF ve UHF Bandında Çalışan Amatör Telsiz Cihazlarının Performans Standartları Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-008)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- 2009/15468 VHF ve UHF Bandında Çalışan Amatör Telsiz Cihazlarının Performans Standartları Hakkında Yönetmelik (TGM-ST-008)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/50)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/50)

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/51)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/51)

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7468;K: 2009/15287)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7468;K: 2009/15287)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7456;K: 2009/15288)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7456;K: 2009/15288)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7457;K: 2009/15289)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7457;K: 2009/15289)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7458;K: 2009/15290)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7458;K: 2009/15290)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7459;K: 2009/15291)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7459;K: 2009/15291)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7460;K: 2009/15292)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7460;K: 2009/15292)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7462;K: 2009/15293)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7462;K: 2009/15293)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7463;K: 2009/15294)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7463;K: 2009/15294)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7464;K: 2009/15295)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7464;K: 2009/15295)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7467;K: 2009/15296)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7467;K: 2009/15296)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7466;K: 2009/15297)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7466;K: 2009/15297)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7465;K:Karar No : 2009)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7465;K:Karar No : 2009)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7461;K: 2009/15299)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7461;K: 2009/15299)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9292;K: 2009/15300)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9292;K: 2009/15300)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9293;K: 2009/15301)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9293;K: 2009/15301)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9294;K: 2009/15302)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9294;K: 2009/15302)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9297;K: 2009/15303)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9297;K: 2009/15303)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9300;K: 2009/15304)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9300;K: 2009/15304)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9301;K: 2009/15305)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9301;K: 2009/15305)

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9296;K: 2009/15307)- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9296;K: 2009/15307)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları