12 Ekim 2009 27374 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Ordu Üniversitesi Sert Kabuklu Meyve Türleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği