07 Ekim 2009 27369 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2009/15423 Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşması'na Katılmamız Hakkında Karar- 2009/15423 Asya Karayolları Ağı Hükümetlerarası Anlaşması'na Katılmamız Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/15481 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar- 2009/15481 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Hayati YAZICI'ya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Faaliyetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Pamukkale Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Uydu Uplink Cihazlarının İthali, İmali, Bulundurulması ve Kullanılması ile İlgili Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

- ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/2, K: 2008/181 Sayılı Kararı (22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/2, K: 2008/181 Sayılı Kararı (22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/4, (Siyasi Parti Kapatma), K: 2009/2 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/4, (Siyasi Parti Kapatma), K: 2009/2 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/3 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2009/3 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/3 (Siyasi Parti Kapatma), K: 2009/3 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/22, K: 2009/55 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/22, K: 2009/55 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/69, K: 2009/61 Sayılı Kararı (22/5/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/69, K: 2009/61 Sayılı Kararı (22/5/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/159, K: 2009/62 Sayılı Kararı (25/10/1963 Tarihli ve 353, 26/10/1963 Tarihli ve 357 Sayılı Kanunlar ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/159, K: 2009/62 Sayılı Kararı (25/10/1963 Tarihli ve 353, 26/10/1963 Tarihli ve 357 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/30, K: 2009/96 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/30, K: 2009/96 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/143, K: 2009/98 Sayılı Kararı (9/3/1954 Tarihli ve 6343 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/4/1984 Tarihli 2993 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/143, K: 2009/98 Sayılı Kararı (9/3/1954 Tarihli ve 6343 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/4/1984 Tarihli 2993 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/66, K: 2009/102 Sayılı Kararı (5/5/2005 Tarihli ve 5345 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/66, K: 2009/102 Sayılı Kararı (5/5/2005 Tarihli ve 5345 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/114, K: 2009/105 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721, 3/12/2001 Tarihli ve 4722 Sayılı Kanunlarla İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/114, K: 2009/105 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721, 3/12/2001 Tarihli ve 4722 Sayılı Kanunlarla İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/31, K: 2009/109 Sayılı Kararı (4/7/2001 Tarihli ve 631 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/7/2003 Tarihli ve 4969 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/31, K: 2009/109 Sayılı Kararı (4/7/2001 Tarihli ve 631 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/7/2003 Tarihli ve 4969 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/65, K: 2009/114 Sayılı Kararı (4/4/1929 Tarihli ve 1412 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/1/1983 Tarihli ve 2789, 18/11/1992 Tarihli ve 3842, 4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunlarla İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/65, K: 2009/114 Sayılı Kararı (4/4/1929 Tarihli ve 1412 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/1/1983 Tarihli ve 2789, 18/11/1992 Tarihli ve 3842, 4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunlarla İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları