06 Ekim 2009 27368 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2009/15418 Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Milli Jandarma Komutanlığı Arasında İmzalanan - 2009/15418 Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Milli Jandarma Komutanlığı Arasında İmzalanan "Eğitim Alanında İş Birliği Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Milli Savunma, İçişleri, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- GÖREVLENDİRME KARARLARI

- Adalet Bakanlığına Ait Görevlendirme Kararları

YÖNETMELİKLER

- 2009/15478 Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik- 2009/15478 Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

- Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

- ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/134, K: 2009/3 Sayılı Kararı (1/7/2003 Tarihli ve 4915 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/134, K: 2009/3 Sayılı Kararı (1/7/2003 Tarihli ve 4915 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/38, K: 2009/70 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/4/2008 Tarihli ve 5759 Sayılı Kanunla İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/38, K: 2009/70 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/4/2008 Tarihli ve 5759 Sayılı Kanunla İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/42, K: 2009/73 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5402 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/42, K: 2009/73 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5402 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/144, K: 2009/87 Sayılı Kararı (23/2/2006 Tarihli ve 5464 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/144, K: 2009/87 Sayılı Kararı (23/2/2006 Tarihli ve 5464 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/93, K: 2009/88 Sayılı Kararı (9/8/1983 Tarihli ve 2872 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/93, K: 2009/88 Sayılı Kararı (9/8/1983 Tarihli ve 2872 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/52, K: 2009/89 Sayılı Kararı (9/8/1983 Tarihli ve 2872 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/4/2006 Tarihli ve 5491 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/52, K: 2009/89 Sayılı Kararı (9/8/1983 Tarihli ve 2872 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 26/4/2006 Tarihli ve 5491 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/67, K: 2009/99 Sayılı Kararı (4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/4/2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/67, K: 2009/99 Sayılı Kararı (4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/4/2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları