05 Ekim 2009 27367 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/15444 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15444 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan Suçla Mücadelede İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15445 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Savunma Sanayii Alanında İş Birliği Kapsamında Mübadele Edilen Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemenin Karşılıklı Korunması Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15445 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Savunma Sanayii Alanında İş Birliği Kapsamında Mübadele Edilen Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemenin Karşılıklı Korunması Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/49)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/49)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/33)