04 Ekim 2009 27366 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

- 2009/15455 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu Kuran Antlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili 25 Temmuz 1996 Tarihli Anlaşma Çerçevesinde Kurulan Ortak Komite'nin Anlaşmanın 1 No'lu Protokolünü Değiştiren 1/2009 Sayılı Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15455 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Arasında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nu Kuran Antlaşmanın Yetki Alanına Giren Ürünlerin Ticareti ile İlgili 25 Temmuz 1996 Tarihli Anlaşma Çerçevesinde Kurulan Ortak Komite'nin Anlaşmanın 1 No'lu Protokolünü Değiştiren 1/2009 Sayılı Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2009/15479 Bazı Valilerin Görev Yerlerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Yaşar Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği