03 Ekim 2009 27365 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- MİLLETLERARASI ANDLAŞMALALAR

- 2009/15419 - 2009/15419 "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Teşkilatı Arasında Hibe Anlaşması" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından İslam Konferansı Teşkilatı, İslam Ülkeleri İstatistiksel, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne Hizmet Binası Yapımı İçin Verilen Hibenin Kullandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15437 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Hırvatistan Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Karapara Aklama ile Mücadele Bürosu (AMLO) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15437 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Hırvatistan Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Karapara Aklama ile Mücadele Bürosu (AMLO) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15412 1 Mayıs 2003 Tarihinde Bingöl İlinde Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Konutları Yıkılan veya Ağır Hasar Gören Hak Sahiplerine Verilmek Üzere Bingöl İli, Merkez İlçesi, Sarıçiçek Köyü, Pancar Yeri (Kantar) Mevkiinde İnşa Edilen Ancak Çeşitli Nedenlerle Boş Kalan ve Ekli Listede Parsel, Ada ve Konut Numaraları Gösterilen 69 Adet Konutun Bingöl Valiliğine Bedelsiz Olarak Devredilmesi Hakkında Karar

- 2009/15413 Doğu Anadolu Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırları ile İşletme İznine İlişkin Hükümlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar

- 2009/15414 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15438 Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Bulunan Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin Kapatılarak Adı Geçen Rektörlüğe Bağlı Olarak Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15439 Bazı Alanların İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2009/15439 Bazı Alanların İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2009/15443 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2009/15443 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Siirt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

- ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/79 K: 2009/38 Sayılı Kararı (5377 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/79 K: 2009/38 Sayılı Kararı (5377 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi) K: 2009/40 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi) K: 2009/40 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi) K: 2009/41 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi) K: 2009/41 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi) K: 2009/42 Sayılı Kararı- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi) K: 2009/42 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/43 K: 2009/51 Sayılı Kararı (23/3/2005 Tarihli ve 5320 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/43 K: 2009/51 Sayılı Kararı (23/3/2005 Tarihli ve 5320 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/106 K: 2009/54 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/106 K: 2009/54 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/25 K: 2009/57 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/4/2008 Tarihli ve 5759 Sayılı Kanun ile İlgili)- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/25 K: 2009/57 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/4/2008 Tarihli ve 5759 Sayılı Kanun ile İlgili)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları