18 Eylül 2009 27353 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15427 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2009/15431 KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar- 2009/15431 KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar

- 2009/15433 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2009/15433 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2009/15434 Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk Nafiz ÖZAK'a, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2009/15435 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar

- Dışişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

YÖNETMELİKLER

- Muş Alparslan Üniversitesi Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Muş Alparslan Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Ordu Üniversitesi Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- GENELGE

- 2010-2012 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları İle İlgili 2009/1 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi- 2010-2012 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları İle İlgili 2009/1 Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

- Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 12)- Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 12)

- 2010-2012 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberi

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracaat: 2009/10)- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracaat: 2009/10)

- İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde (İhracat: 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracaat: 2009/11)

- Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracaat: 2004/12)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/12)- Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracaat: 2004/12)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/12)

- 60 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- 2008 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- 2008 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- KURUL KARARI

- Orta Vadeli Mali Plan (2010-2011)'in Kabulüne Dair 17/9/2009 Tarihli ve 2009/29 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı- Orta Vadeli Mali Plan (2010-2011)'in Kabulüne Dair 17/9/2009 Tarihli ve 2009/29 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları