17 Eylül 2009 27352 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/15429 Engin Fikirler Eğitim ve Kültür Vakfı Tarafından, İstanbul İlinde Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2009/15432 İstifa Nedeniyle Boşalan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine, Recep ŞAHİN'in Atanması Hakkında Karar

- Devlet Bakanlıkları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde İstahdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde İstahdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/6)- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/6)

- Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2009/52)- Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2009/52)

- 2009 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2009 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2009 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2009 Yılı Ağustos Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2009 Yılı Ağustos Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2009 Yılı Ağustos Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/10)

- Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2009/22)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/31)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/32)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/34)

- Tıklayınız

- 16 Eylül 2009 tarihli ve 27351 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de; 2009/15430 sayılı "Orta Vadeli Program (2010-2012)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar" yayımlanmıştır.

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları