15 Eylül 2009 27350 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/15408 Şans Oyunları Tertip Eden Kurum ve Kuruluşların Yatırım ve İşletme Giderlerine İlişkin Azami Oranların Tespitine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Sağlık Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer DİNÇER'in Vekalet Etmesine Dair Karar

ATAMA KARARLARI

- 2009/15407 Dışişleri Bakanlığının Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmalarına Dair Karar

- 2009/15409 Dışişleri Bakanlığı Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmalarına Dair Karar

- Devlet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİK

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar (E: 2006/3738;K: 2009/2340)- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar (E: 2006/3738;K: 2009/2340)

- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar (E: 2006/2939;K: 2009/2341)- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar (E: 2006/2939;K: 2009/2341)

- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar (E: 2006/5677;K: 2009/2342)- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar (E: 2006/5677;K: 2009/2342)

- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar (E: 2006/3169;K: 2009/2343)- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar (E: 2006/3169;K: 2009/2343)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları