08 Eylül 2009 27343 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15361 Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 6 Kişi Hakkındaki Kararların Geri Alınmasına Dair Karar

- 2009/15389 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2009/15396 Çorum İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, "Çorum-Merkez Kentsel Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) Projesi" Alanı İçinde Kalmaları Nedeniyle Çorum Belediyesi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'a, Devlet Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- 2009/15343 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 2009/15343 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Harp Akademileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği- Erişim ve Arabağlantı Yönetmeliği

- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları