07 Eylül 2009 27342 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIĞA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- Tunceli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Tunceli Üniversitesi Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği