06 Eylül 2009 27341 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/15358 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2009/15358 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "2009-2011 Yıllarını Kapsayan Turistik İşbirliği Anlaşması Uygulama Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15369 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan - 2009/15369 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan "Askeri Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Erzincan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Nevşehir Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği