05 Eylül 2009 27340 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/15320 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İslam Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan - 2009/15320 Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İslam Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan "Teknik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15334 Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Akdedilen 27 Nisan 1988 Tarihli Konsolosluk Sözleşmesinin Bazı Maddelerinin Tadiline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında İmzalanan Protokol- 2009/15334 Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Akdedilen 27 Nisan 1988 Tarihli Konsolosluk Sözleşmesinin Bazı Maddelerinin Tadiline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında İmzalanan Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15381 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15382 Avrupa Eğitim Vakfı Tarafından, İstanbul İlinde Avrupa Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15386 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 5 inci Maddesinde Yer Alan Yetkiye İstinaden, 31/12/2009 Tarihine Kadar Anılan Geçici 5 inci Madde Kapsamında Yapılacak Birleşmelerde Uygulanacak İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2009/15386 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 5 inci Maddesinde Yer Alan Yetkiye İstinaden, 31/12/2009 Tarihine Kadar Anılan Geçici 5 inci Madde Kapsamında Yapılacak Birleşmelerde Uygulanacak İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2009/15387 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15398 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2009/15398 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2009/15399 Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- 2009/15390 Dışişleri Bakanlığı Mensuplarından Bazılarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

- Devlet, Dışişleri, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Süt ve Süt Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Sinop Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 11)- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 11)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları