04 Eylül 2009 27339 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15311 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi ve Metroloji Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Yürürlük Tarihinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2009/15311 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi ve Metroloji Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Yürürlük Tarihinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2009/15326 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kore Cumhuriyeti, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Kore Mali İstihbarat Birimi (KOFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2009/15326 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Kore Cumhuriyeti, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Kore Mali İstihbarat Birimi (KOFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2009/15327 Bazı Alanların Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2009/15330 İhraççıların, Sermaye Piyasası Kurulunca Kayda Alınan, Satışı Yapılacak Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Değerleri Üzerinden Kurul'a Yatıracakları Ücrete İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar- 2009/15330 İhraççıların, Sermaye Piyasası Kurulunca Kayda Alınan, Satışı Yapılacak Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Değerleri Üzerinden Kurul'a Yatıracakları Ücrete İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- 2009/15337 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar- 2009/15337 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

- 2009/15340 21 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması Hakkında Karar

- 2009/15363 Bazı Alanların Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2009/15395 Vali Atamaları Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Askeri Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Askeri Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği

TEBLİĞ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/45)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/45)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları