03 Eylül 2009 27338 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15318 Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

- 2009/15328 Kültür ve Turizm Bakanlığının Taşra Teşkilatı Olarak Ankara İli'nde Yer Alan Devlet Geleneksel Türk Tiyatrosu Topluluğu ile Devlet Halk Ozanları Topluluğu Müdürlüklerinin Kaldırılması Hakkında Karar

- 2009/15329 İçişleri Bakanlığının Merkez Teşkilatında, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Bünyesinde 1 Adet Daire Başkanlığı ile 3 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15336 İran Menşeli Naylon İplik İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2009/15344 Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Karar -2009/15346 Diyanet İşleri Başkanlığının Merkez Teşkilatında 2 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar- 2009/15344 Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Karar -2009/15346 Diyanet İşleri Başkanlığının Merkez Teşkilatında 2 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15347 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar -2009/15350 Dış Ticaret Müsteşarlığının Taşra Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar -2009/15354 Bazı Yerleşim Yerlerinin - 2009/15347 Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci Maddesi ile 28/12/2005 Tarihli ve 5442 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Gereğince Yapılan Başvuruların Sonuçlandırılma Süresinin Uzatılmasına Dair Karar -2009/15350 Dış Ticaret Müsteşarlığının Taşra Teşkilatının Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar -2009/15354 Bazı Yerleşim Yerlerinin "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti ve Bazı Yerleşim Alanlarındaki Üçüncü Sınıf Tarım Arazilerinde Dağıtılacak Toprak Normunun Belirlenmesi Hakkında Karar -2009/15355 Türk Tasarım Danışma Konseyi Hakkında Karar -2009/15362 Bazı İllerde Mahalli İdare Birliklerinin Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Maliye Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik- Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

- Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliği- Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliği

- Askeri Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Askeri Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar

- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım İzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistemlerinin Kurulması, Kullanım İzinlerinin Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

- Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

- İzmir Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Trakya Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliği

- Trakya Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönetmeliği

TEBLİĞ

- Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ- Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları