01 Eylül 2009 27336 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINÇ'a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Elektronik Haberleşme Sektöründe Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmeciler ile Bu İşletmecilere Getirilecek Yükümlülüklerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik- Elektronik Haberleşme Sektöründe Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmeciler ile Bu İşletmecilere Getirilecek Yükümlülüklerin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik

- Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Rize Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Asansör Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM: 2009/13)

- Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2009/5)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2009/6)

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2009/7)

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları