28 Ağustos 2009 27333 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/15309 İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Maliye, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

SINIR TESPİT KARARI

- Antalya İli Alanya İlçesine Bağlı Cikcilli, Oba, Çıplaklı, Tosmur ve Kestel Belediyeleri ile Asmaca, Paşaköy ve Mahmutseydi Köylerinin Tüzel Kişiliklerinin Kaldırılarak Alanya Belediyesi Sınırları İçine Katılması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Acıbadem Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

- Gazi Üniversitesi Engelli Bireyler İçin Görsel Sanatlar Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Kimsesiz Çocuklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Marmara Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Muğla Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Uludağ Üniversitesi Üniversite-Sanayi İşbirliği Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Önlisans Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No:ÖSG-2009/21)

- Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No:ÖSG-2009/22)

- 2009 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi- 2009 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

- 2009 Yılı Temmuz Ayında Yabancı Sermayeli Firmalara Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi- 2009 Yılı Temmuz Ayında Yabancı Sermayeli Firmalara Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları