25 Ağustos 2009 27330 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

- KURUL KARARLARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/8/2009 Tarihli ve 3317 sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/8/2009 Tarihli ve 3317 sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/8/2009 Tarihli ve 3320 sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/8/2009 Tarihli ve 3320 sayılı Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/8/2009 Tarihli ve 3323 sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/8/2009 Tarihli ve 3323 sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları