23 Ağustos 2009 27328 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANTUM) Yönetmeliği

- Marmara Üniversitesi İmmün Yetmezlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sağlık Yüksekokulu Uzaktan Ebelik Lisans Tamamlama Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Yalova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

- İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

ANA STATÜ

- Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü   - Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü