18 Ağustos 2009 27323 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YASAMA BÖLÜMÜ

- KANUN

- 5921 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- 5921 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

- BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15287 Tuz İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2009/15288 Motosiklet İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2009/15289 Buharlı Ütüler İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar

- 2009/15290 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

- 2009/15291 Okan Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15299 Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama İşletmelerinin İhracatçı Sayılması İçin Sağlamaları Gereken Döviz Miktarına İlişkin Karar

- 2009/15308 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar

ATAMA KARARLARI

- 2009/15301 Dışişleri Bakanlığı Mensuplarından Bazılarının Çeşitli Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

- Başbakanlık, Devlet, Adalet, Bayındırlık ve İskan ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik- Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Motorlu Araçlara ve Römorklarına Yerleştirmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (75/756/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Motorlu Araçlara ve Römorklarına Yerleştirmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (75/756/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kapadokya Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

- Maltepe Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

- YARGITAY KARARI

- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları