09 Ağustos 2009 27314 Pazar
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'e, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİK

- 2009/15188 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- 2009/15188 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/9)

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (E: 2008/5380;K: 2009/1913)- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (E: 2008/5380;K: 2009/1913)

- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (E: 2008/5381;K: 2009/1911)- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (E: 2008/5381;K: 2009/1911)

- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (E: 2008/5382;K: 2009/1910)- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (E: 2008/5382;K: 2009/1910)

- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (E: 2008/5383;K: 2009/1912)- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (E: 2008/5383;K: 2009/1912)

- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar (E: 2006/1479;K: 2009/3492)   - Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar (E: 2006/1479;K: 2009/3492)