05 Ağustos 2009 27310 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

- Millî Savunma ile İçişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGELER

- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun Onsekizinci ve Ondokuzuncu Toplantısı ile İlgili 2009/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - Kuzey Kore'ye Yönelik Yaptırımlar ile İlgili 2009/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun Onsekizinci ve Ondokuzuncu Toplantısı ile İlgili 2009/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - Kuzey Kore'ye Yönelik Yaptırımlar ile İlgili 2009/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/29)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/30)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:2009/7614;K:2009/8737)- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:2009/7614;K:2009/8737)

- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar (E:2009/7406;K:2009/9245)- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar (E:2009/7406;K:2009/9245)

DANIŞTAY KARARI

- Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar- Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları