04 Ağustos 2009 27309 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15277 Fatih Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

- 2009/15278 İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

ATAMA KARARI

- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

KURUL KARARI

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/7/2009 Tarihli ve 3280 Sayılı Kararı- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/7/2009 Tarihli ve 3280 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları