01 Ağustos 2009 27306 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/15238 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan - 2009/15238 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan "Kuçova Hava Meydanının Modernizasyonu Hakkında Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15258 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan - 2009/15258 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Fatih Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Fatih Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/38)- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/38)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/27)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/28)

- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/10 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

DÜZELTME

- 2009/1 sayılı - 2009/1 sayılı "Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları