31 Temmuz 2009 27305 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

Yürütme Ve İdare Bölümü

Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi

-Tarım Ve Köyişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

Yönetmelikler

- 2009/15169 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik- 2009/15169 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

- Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Başbakanlık Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Başbakanlık Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Eleme Ve Giriş Sınavı İle Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Eleme Ve Giriş Sınavı İle Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sigorta Şirketleri Ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sigorta Şirketleri Ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Emeklilik Şirketleri Kuruluş Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Emeklilik Şirketleri Kuruluş Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İle Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İle Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hazine Müsteşarlığı Programcı Ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hazine Müsteşarlığı Programcı Ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dış Ticaret Müsteşarlığı Programcı Ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Dış Ticaret Müsteşarlığı Programcı Ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Yarışma Ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Yarışma Ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama Ve Yer Değiştirmeleri Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama Ve Yer Değiştirmeleri Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzmanı Ve Gümrük Uzman Yardımcıları Sınavı İle Yetişme Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzmanı Ve Gümrük Uzman Yardımcıları Sınavı İle Yetişme Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrük Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrük Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Uzman Yardımcısı Ve Özürlüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Uzman Yardımcısı Ve Özürlüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Ve Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yeterlik Sınavları İle Atanma Ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Ve Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yeterlik Sınavları İle Atanma Ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İcra Müdür Ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat, Atama Ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İcra Müdür Ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat, Atama Ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bütçe Kontrolörleri Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bütçe Kontrolörleri Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Görev, Çalışma Ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Görev, Çalışma Ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmenlerinin Görev, Yetki, Çalışma Ve Atama Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmenlerinin Görev, Yetki, Çalışma Ve Atama Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanlığı Görev, Çalışma Ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanlığı Görev, Çalışma Ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Uzmanlığı Görev, Çalışma Ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Uzmanlığı Görev, Çalışma Ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Maliye Bakanlığı (A) Grubu Kadroları Giriş Sınavlarının Duyurulması, Başvurular İle Atamada İstenilecek Belgelere İlişkin Yönetmelik- Maliye Bakanlığı (A) Grubu Kadroları Giriş Sınavlarının Duyurulması, Başvurular İle Atamada İstenilecek Belgelere İlişkin Yönetmelik

- Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular İle Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmelik- Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular İle Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmelik

- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Egitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Egitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

- Çıraklık Eğitimi Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma Ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar İle Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çıraklık Eğitimi Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma Ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar İle Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği- Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği

- İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliginde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliginde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yapı Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yapı Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif Ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif Ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sağlık Bakanlığı Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sağlık Bakanlığı Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama Ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama Ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi- Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi

- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Telsiz Operatör Yeterlikleri Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Telsiz Operatör Yeterlikleri Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Yem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Antrenörler, Biniciler Ve Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Antrenörler, Biniciler Ve Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gıda Ve Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni Ve Gıda Sicili Ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Gıda Ve Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni Ve Gıda Sicili Ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Toptancı Hallerinin Kuruluş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Toptancı Hallerinin Kuruluş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet Ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet Ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk -Yabancı, Yabancı -Türk Ticaret, Sanayi Ve Deniz Ticaret Oda Derneklerinin Kuruluş, İşleyiş Ve Denetim Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk -Yabancı, Yabancı -Türk Ticaret, Sanayi Ve Deniz Ticaret Oda Derneklerinin Kuruluş, İşleyiş Ve Denetim Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik- Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

- Halk Ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Halk Ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kültür Yatırım Ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi, İşveren Payı Ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kültür Yatırım Ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi, İşveren Payı Ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çevre Ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çevre Ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Köyceğiz Gölü Ve Dalyan Kanallarında Çalışacak Taşıma Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Köyceğiz Gölü Ve Dalyan Kanallarında Çalışacak Taşıma Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mesire Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Mesire Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Avcı Eğitimi Ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Avcı Eğitimi Ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev Ve Yetkileri İle Çalışma Esas Ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev Ve Yetkileri İle Çalışma Esas Ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çevre Ve Orman Uzman Yardımcılığı Giriş Ve Çevre Orman Uzmanlığı Yeterlik Sınavları İle Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çevre Ve Orman Uzman Yardımcılığı Giriş Ve Çevre Orman Uzmanlığı Yeterlik Sınavları İle Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yerli Ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yerli Ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları Esnasında Ölenlere Ve Sakatlananlara Ödenecek Tazminata İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları Esnasında Ölenlere Ve Sakatlananlara Ödenecek Tazminata İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Yetiştirme Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Yetiştirme Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri İle Dul Ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri İle Dul Ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Toplu Konut Tasarruf Sistemi Ve Konut Kredileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Toplu Konut Tasarruf Sistemi Ve Konut Kredileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme, Korunma Kararlarının Alınması Ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme, Korunma Kararlarının Alınması Ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum Ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum Ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çocuk Ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Çocuk Ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kamu Kurum Ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kamu Kurum Ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katılımın Sağlanması Ve Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katılımın Sağlanması Ve Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni Nakdi Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni Nakdi Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Koruyucu Aile Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Koruyucu Aile Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım İle Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım İle Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Kreş Ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Kreş Ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş Ve İşleyişine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş Ve İşleyişine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu'nca Bandrol Verilmesine İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu'nca Bandrol Verilmesine İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman Yardımcılığı Ve Havacılık Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman Yardımcılığı Ve Havacılık Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Ptt Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Ptt Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Emlak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Emlak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye İş Kurumu İstihdam Ve Meslek Uzmanlığı İle Uzman Yardımcılığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye İş Kurumu İstihdam Ve Meslek Uzmanlığı İle Uzman Yardımcılığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı İle Uzman Yardımcılığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı İle Uzman Yardımcılığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Patent Enstitüsü Patent Ve Marka Vekilleri Sınav Ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Patent Enstitüsü Patent Ve Marka Vekilleri Sınav Ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Patent Enstitüsünde Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Patent Enstitüsünde Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Rekabet Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Rekabet Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (Teiaş) Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (Teiaş) Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi (Tetaş) Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi (Tetaş) Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Satma, Kiraya Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Satma, Kiraya Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç Ve Ağaçcıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç Ve Ağaçcıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları