25 Temmuz 2009 27299 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

- 2009/15182 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15182 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15223 Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15223 Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15227 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15227 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

- 2009/15235 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Süleymaniye Külliyesi'nin Korunması Hakkında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15235 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Süleymaniye Külliyesi'nin Korunması Hakkında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/15236 Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar

ATAMA KARARLARI

- Devlet, Milli Savunma, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

- Erzincan İli Tercan İlçesine Bağlı Altunkent Beldesinin İsminin "Kargın" Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

GENELGE

- Bölünmüş Yol Yapımı İle İlgili 2009/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

TEBLİĞLER

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/1)- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/1)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/20)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/22)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/23)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/24)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/25)

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/26)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 73)

DÜZELTME

- 21/7/2009 Tarihli ve 27295 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili- 21/7/2009 Tarihli ve 27295 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları