18 Temmuz 2009 27292 Cumartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2009/15172 Bazı Kurum ve Kuruluşlara Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2009/15195 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar- 2009/15195 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK'a, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK'in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARI

- 2009/15243 Dışişleri Bakanlığı Mensuplarından Bazılarının Çeşitli Görevlere Atanmalarına Dair Karar

YÖNETMELİKLER

- 2009/15153 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği- 2009/15153 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

- Telsiz Çağrı Cihazları ve Halk Bandı Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Telsiz Çağrı Cihazları ve Halk Bandı Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği- Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları