Ulaştırma Bakanlığından

Telsiz Çağrı Cihazları ve Halk Bandı Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2009

Resmi Gazete Sayısı: 27292

MADDE 1 - 23/7/1984 tarihli ve 18467 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Telsiz Çağrı Cihazları ve Halk Bandı Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmelik Yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

( (c) 1998 - 2009 *  Tüm Telif Hakları Mevlüt ÖZER'e aittir.)

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma Bakanı yürütür.