17 Temmuz 2009 27291 Cuma
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2009/15164 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar- 2009/15164 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ'a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

ATAMA KARARLARI

- 2009/15168 Bazı Dışişleri Mensuplarının Atanmalarına Dair Karar

- Başbakanlık, Devlet, Maliye, Millî Eğitim, Ulaştırma ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

YÖNETMELİKLER

- Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Telsiz Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Telsiz Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik- Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik- Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Marmara Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Programlar Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 10)- Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 10)

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında TEBAR Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-04)

- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-05)

- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2009/2)

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14/7/2009 Tarihli ve 2009/44 Sayılı Kararı

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları