16 Temmuz 2009 27290 Perşembe
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARLARI

- 2008/14002 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Akdeniz'de Türk Karasuları Dışında Yer Alan Bazı Bölgelerde Jeolojik İstikşaf Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2008/14003 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Akdeniz'de Türk Karasuları Dışında Yer Alan Bazı Bölgelerde Jeolojik İstikşaf Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2008/14004 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Akdeniz'de Türk Karasuları Dışında Yer Alan Bazı Bölgelerde Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2008/14005 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Akdeniz'de Türk Karasuları Dışında Yer Alan Bazı Bölgelerde Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- 2009/15199 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar- 2009/15199 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

GENELGE

- 4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması ile İlgili 2009/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

DÜZELTME

- 2009/15198 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili- 2009/15198 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları