14 Temmuz 2009 27288 Salı
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

- 2009/15137 Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar- 2009/15137 Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN'ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Uygulama, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2009/2)- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2009/2)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/9)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/11)

- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 3)

İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları