13 Temmuz 2009 27287 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

- Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diploma, Diploma Eki, Diploma Defteri, Mezuniyet Belgesi ile Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/02)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/03)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/04)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/06)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/07)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/10)

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/12)

- 2009 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2009 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2009 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2009 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2009 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2009 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2009 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2009 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri    - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri